Vores priser 

Som udgangspunkt – medmindre sagen er dækket af en retshjælpsforsikring eller fri proces – afregnes arbejdet løbende efter anvendt tid hver måned ultimo.

Timetaksten er 1.800 kr. eks. moms, svarende til 2.250 kr. inkl. moms.

Vi har dog følgende faste priser uanset arbejdets omfang

Bolighandel Inkl. moms
Hus kr. 9.500
Ejerlejlighed kr. 9.000
Villalejlighed (Ideel anpart) kr. 9.000
Fritidshus kr. 8.500
Projektkøb kr. 12.000
Forældrekøb inkl. lejekontrakt kr. 10.000
Andelsbolig kr. 7.500
Selvsalg kr. 10.000
Byggegrund kr. 7.000
Berigtigelse af ejendomshandel (uden rådgivning) kr. 4.500
Skøde kr. 2.500
Påtegning til ejerpantebrev kr. 1.875
Andet
Testamente kr. 4.000
Ægtepagt kr. 3.500
Samejeoverenskomst kr. 3.500

25% rabat ved køb af flere ydelser

Ved køb af flere af ovenstående ydelser samtidig ydes 25% rabat på alle ydelser foruden hovedydelsen (den dyreste).

Rabat til Lejernes LO

Til medlemmer hos Lejernes LO ydes 10% rabat på alle ydelser.