Andre tvister

Jeg er uenig med min andelsboligforening, og de forhindrer mig i at gøre, som jeg ønsker!

Hvis du er uenig med din andelsboligforening om dine rettigheder som andelshaver, så kontakt BOBIYEN.DK for en vurdering af din sag.

Der kan være mange årsager til, at man som andelshaver er uenig med foreningen.

BOBIYEN.DK har ført flere retssager for andelshavere mod deres andelsboligforening. Problemstillingerne kan være mange. Heraf skal blandt andet nævnes følgende:

  • Retten til at fremleje sin lejlighed.
  • Retten til at lade familie og venner opskrive på en intern venteliste.
  • Retten til at lave om/forbedre sin lejlighed.
  • Spørgsmål, om vedligeholdelsespligten for installationer, vinduer m.v. påhviler andelshaveren eller foreningen.

BOIBYEN.DK kan yde bistand til kommunikationen med andelsboligforeningen samt til at anlægge retssag til afklaring af tvisten, hvis dette måtte være nødvendigt.

Bemærk, at der er stor sandsynlighed for, at man som andelshaver kan få dækket sine udgifter til advokatbistand m.v., hvis du skal anlægge sag mod andelsboligforeningen. Dette kan ske ved retshjælpsforsikring eller fri proces.

Læs mere om retshjælpsforsikring og fri proces her.