Certificerede Danske Boligadvokater 

Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS er medlem af Danske BOLIGadvokater.

Danske Boligadvokater er en landsdækkende forening med godt 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som vi bl.a. sikrer gennem løbende efteruddannelse og kontrol.

Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som boligadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet, for køb og salg af fast ejendom.

En boligadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en boligadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring e.l., må han/ hun hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen.

En boligadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser.

Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køber- og sælgerrådgivning.

Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtede til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere, at medlemmerne lever op til deres forpligtelser.

Se mere om Danske Boligadvokater på www.danskeboligadvokater.dk

 

Skal du købe bolig?

Læs Danske BOLIGadvokaters tjeklister om køb af bolig:

Tjekliste ejerbolig

Tjekliste andelsbolig

Se også Danske BOLIGadvokaters film

 Bolighandel fra A-Z (del 1) – Find boligen 

Bolighandel fra A-Z (del 2) - Købsaftalen

Bolighandel fra A-Z (del 3) – Når du flytter ind