Forældrekøb

Skal du købe lejlighed til dit barn?

BOIBYEN.DK leverer komplet bistand til forældre, der skal købe lejlighed til deres børn i form af både rådgivning og berigtigelse af handlen.

Rådgivningen består i gennemgang af samtlige handlens/ ejendommens dokumenter og rådgivning om købet i sin helhed. Dette inkluderer forhold man som køber skal være særligt opmærksom på. Endvidere rådgives om de skattemæssige og lejeretlige forhold, som er foranlediget af, at barnet bliver lejer af lejligheden. Vi hjælper også med etablering og udfærdigelsen af en lejekontrakt.

Skulle der mangle væsentlige oplysninger eller dokumentation, sørger vi for, at de bliver fremlagt, så de også kan indgå i købsovervejelserne.

Efter behov forhandler BOIBYEN.DK med ejendomsmægleren, sælger eller sælgers advokat med henblik på at justere købsaftalen til rimelige, markedskonforme forhold.

 Rådgivningen omhandler blandt andet følgende forhold:

 • Privatøkonomi
 • Boligens pris
 • Boligens anvendelighed
 • Fortrydelsesret og advokatforbehold
 • Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring
 • Ejerforeningsforhold
 • Grundejerforeningsforhold e.l. 
 • Forsikringsforhold
 • Energiforhold
 • Miljøforhold
 • Finansiering
 • Kurssikring
 • Servitutter, byrder, hæftelser
 • Købsaftalens indgåelse
 • Skattemæssige og lejeretlige forhold i relation til lejeforholdet med barnet

Berigtigelse af handlen 

Berigtigelse af handlen er håndteringen af de praktiske foranstaltninger, der skal til for at gennemføre ejerskiftet af ejendommen. Handlens berigtigelse omfatter:

 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Udarbejdelse af lejekontrakt
 • Sikring af indfrielse og aflysning af sælgers lån og andre byrder, der ikke skal overtages
 • Frigivelse af købesum
 • Fornøden koordination med ejendomsmægler, sælgers og jeres bank

Traditionelt – og i tråd med dansk rets almindelige regler – er det købers advokat, der forestår handlens berigtigelse. Vi oplever dog af og til, at det aftales, at berigtigelsen skal forestås af en anden – som oftest den medvirkende ejendomsmægler. Hvis det er tilfældet, følger vi op på og sikrer, at handlens berigtigelse foregår korrekt og rettidigt. Vi gennemgår eksempelvis skøde og refusionsopgørelse. Vi gør også den berigtigende person opmærksom, hvis der er forhold, der bevirker, at købesummen ikke kan frigives, eller hvis der bør ske tilbageholdelse i købesummen til at sikre krav fra købers side.