Overvejer du at investere i en ejerbolig?

– Fx villa, ejerlejlighed, ideel anpart, sommerhus eller fritidshus

Vi tilbyder komplet bistand til købere i form af både rådgivning og berigtigelse af handlen.

Vi kan tilbyde dig

Vores rådgivning består i gennemgang af alle handlens/ ejendommens dokumenter og rådgivning om købet i sin helhed, herunder forhold man som køber skal være særligt opmærksom på.

Skulle der mangle væsentlige oplysninger eller dokumentation, sørger vi for, at disse fremlægges og kan indgå i købsovervejelserne.

Efter behov forhandler BOIBYEN.DK med ejendomsmægleren, sælger eller sælgers advokat med henblik på at justere købsaftalen til rimelige, markedskonforme forhold.

Vores rådgivning omhandler bl.a. 

 • Privatøkonomi
 • Boligens pris
 • Boligens anvendelighed
 • Fortrydelsesret og advokatforbehold
 • Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring
 • Ejerforeningsforhold
 • Grundejerforeningsforhold e.l. 
 • Forsikringsforhold
 • Energiforhold
 • Miljøforhold
 • Finansiering
 • Kurssikring
 • Servitutter, byrder, hæftelser
 • Købsaftalens indgåelse

Berigtigelse af handlen

Berigtigelse af handlen er kort sagt håndtering af de praktiske foranstaltninger, der skal til for at gennemføre ejerskiftet.

Handlens berigtigelse omfatter

 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Sikring af indfrielse og aflysning af sælgers lån og andre byrder, der ikke skal overtages
 • Frigivelse af købesum
 • Fornøden koordination med ejendomsmægler, sælgers og jeres bank

Traditionelt – og i tråd med dansk rets almindelige regler – er det købers advokat, der står for handlens berigtigelse. Vi oplever dog af og til, at det aftales, at berigtigelsen skal forestås af en anden – oftest en ejendomsmægler. 

Hvis det er tilfældet, følger vi op på og sikrer, at handlens berigtigelse foregår korrekt og rettidigt.

Vi gennemgår eksempelvis skøde og refusionsopgørelse. Vi gør dig også opmærksom, hvis der er forhold, der bevirker, at købesummen ikke kan frigives, eller hvis der bør ske tilbageholdelse i købesummen for at sikre krav fra din side.