Mangler

Hjælp! Jeg har købt/solgt en andelsbolig med mangler. Hvad gør jeg?

Hvis du har købt eller solgt en andelsbolig med mangler, kan BOIBYEN.DK rådgive dig om din retsstilling og dine muligheder.

Mangler kan være mange ting. I det følgende nævnes nogle eksempler:

  • Lejlighedens forbedringer er ansat for højt.
  • Der er offentligretlige mangler ved andelsboligen, f.eks. er bad eller køkken opført i strid med bygningsreglementet, eller byggetilladelse foreligger ikke.
  • Der er fysiske mangler i lejligheden, f.eks. en utæthed i badeværelsets vådrumsmembran eller i en skjult rørinstallation. Manglen har måske forårsaget beskadigelse i andre bygningsdele.

Som oftest vil sælger være ansvarlig for sådanne mangler. Man bør derfor som køber reklamere hurtigt over for sælger samt orientere foreningen, herunder administrator, hvis der er en sådan. Herved kan man sikre, at der foretages tilbagehold i en eventuel endnu ikke frigivet købesum, og på den måde kan man opnå sikkerhed for sit mangelkrav.

Ansvaret for mangler kan også påhvile andelsboligforeningen, og udgifterne til udbedring af skaden kan også være dækket af foreningens bygningsforsikring.

Kontakt os for nærmere information og vejledning.

Bemærk, at hvis det er nødvendigt at føre retssag om manglerne, er der stor sandsynlighed for, at man som køber eller sælger af en andelsbolig kan få dækket sine udgifter til advokatbistand m.v. ved retshjælpsforsikring eller ved fri proces.

Læs mere her.