Rådgivning til lejere

Er du i strid med din udlejer?

Vi rådgiver dig om dine rettigheder som lejer og repræsenterer dig i dialogen eller under uoverensstemmelserne med udlejer. Det gælder uanset, om lejemålet anvendes som bolig eller til erhvervsmæssige forhold.

Der kan være mange grunde til, at man som lejer kan have behov for juridisk bistand vedr. et lejeforhold. Ofte vil striden gå på et af følgende forhold:

  • Lejens størrelse
  • Udlejers eller lejers ret til at kræve lejen henholdsvis øget eller reduceret
  • Ret til at foretage ændringer i det lejede
  • Ret til fremleje eller afstå lejemålet
  • Art og omfang af ydelser, der skal betales til udlejer ud over lejen
  • Drift- og varmeregnskab
  • Udlejers ret til at opsige lejeforholdet
  • Udlejers ret til at ophæve lejeforholdet
  • Omfang og størrelse af udlejers krav i anledning af fraflytning af lejemålet
  • Udlejers uberettigede tilbageholdelse af depositum

BOIBYEN.DK kan hjælpe, uanset om problemerne vedrører ovenstående eller helt andre forhold. BOIBYEN.DK kan også repræsentere dig ved Huslejenævnet.

Kan en tvist med udlejer ikke løses i mindelighed, eller er der grundlag for at indbringe en af Huslejenævnet truffet afgørelse for Boligretten, kan BOIBYEN.DK føre sagen for dig ved Boligretten. Læs mere herom i menupunktet Retssager om lejeforhold.