Retssager om lejeforhold

Har udlejer anlagt sag mod dig, eller ønsker du at anlægge sag mod udlejer? 

BOIBYEN.DK rådgiver dig om udsigten til at opnå medhold i sagen og fører sagen for dig.

Retssager om lejeforhold vedrører hovedsageligt følgende forhold:

  • Lejens størrelse
  • Udlejers eller lejers ret til at kræve lejen henholdsvis øget eller reduceret
  • Ret til at foretage ændringer i det lejede
  • Ret til fremleje eller afstå lejemålet
  • Art og omfang af ydelser, der skal betaltes til udlejer ud over lejen
  • Drift- og varmeregnskab
  • Udlejers ret til at opsige lejeforholdet
  • Udlejers ret til at ophæve lejeforholdet i anledning af lejerens misligholdelse af sine lejeretlige pligter
  • Omfang og størrelse af udlejers krav i anledning af fraflytning af lejemålet
  • Udlejers uberettigede tilbageholdelse af depositum

BOIBYEN.DK kan hjælpe, uanset om sagen vedrører ovenstående eller andre forhold.