Medarbejdere

Henrik Palmkvist


Advokat
Møderet for Landsret

Direkte tlf.: +45 22 51 35 04
E-mail: hp@boibyen.dk

Henrik er indehaver. Han har mange års erfaring inden for området ”fast ejendom” og arbejder med alle aspekter inden for dette felt. Hovedarbejdsområderne er dog lejeret og boligrådgivning. 

Herudover arbejder Henrik navnlig med byggeret, ejerlejligheds- og andelsboligret, ideelle anparter samt tinglysning.

Henrik hjælper også med etablering af testamente og ægtepagt.

Uddannelse:

  • Advokat (L)
  • Cand.jur

  • Ejendomsmægler & valuar

  • Bankrådgiver

Særlige tillidshverv:

  • Nævnsmedlem, Gentofte Huslejenævn

  • Tilknyttet advokat, LLO Hovedstaden
  • Lægdommer / boligdommer ved Københavns Byret
  • Del af ekspertpanelet, der besvarer spørgsmål fra brevkassen hos Danske BOLIGadvokater

Andreas Heide Petersen

Advokatfuldmægtig

Direkte tlf.: +45 28 12 53 97
E-mail: ahp@boibyen.dk

Andreas er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, og har siden juni 2019 været ansat som advokatfuldmægtig på kontoret.

Hovedsageligt beskæftiger Andreas sig med at føre retssager og fogedsager (umiddelbare fogedforretninger) inden for lejeretten og andelsboligretten, men også andre forhold vedrørende fast ejendom, eksempelvis mangelsager.

Derudover rådgiver og bistår Andreas i forbindelse med boligkøb, ligesom han også hjælper med etablering af testamente, samejeoverenskomst m.v.

Tidligere har Andreas arbejdet med inkasso og tvangsauktion over fast ejendom, hvorfor han også har stor erfaring med disse retsområder.

Line Rudbeck Hall


Advokatsekretær

Direkte tlf.: +45 40 74 59 56
E-mail: lrh@boibyen.dk 

Line assisterer hovedsageligt i bolighandler og under forberedelse af retssager.

Endvidere varetager line administrative opgaver af forskellig karakter.

Line har fra tidligere ansættelser erfaring med såvel sekretærarbejde som butiksdrift.

Uddannelse:

  • Cand.ling.merc.

Eva Smith

Koordinator / bogholder

Direkte tlf.: +45 53 79 21 00
E-mail: es@boibyen.dk

Eva er personlig sekretær for advokat Henrik Palmkvist og assisterer ham under forberedelsen af retssager. Endvidere håndterer hun ejendomsberigtigelser samt varetager kontorets bogholderi.

Eva har mangeårig erfaring fra advokatbranchen.

Camille Mynte Lassen

Juridisk assistent

Direkte tlf.: +45 31 21 52 81
E-mail: cml@boibyen.dk

Camille studerer jura på Københavns Universitet og arbejder ved siden af hos BOIBYEN.DK. Hun assisterer advokat Henrik Palmkvist i retssager og fogedsager, ligesom hun også selv møder i mindre sager.