Medarbejdere

Henrik Palmkvist


Advokat & ejendomsmægler
Møderet for Landsret

Direkte tlf.: +45 22 51 35 04
E-mail: hp@boibyen.dk

Henrik er indehaver. Han har mange års erfaring inden for området ”fast ejendom” og arbejder med alle aspekter inden for dette felt. Hovedarbejdsområderne er dog lejeret og boligrådgivning. 

Herudover arbejder Henrik navnlig med byggeret, ejerlejligheds- og andelsboligret, ideelle anparter samt tinglysning.

Henrik hjælper også med etablering af testamente og ægtepagt.

Uddannelse:

  • Advokat (L)
  • Cand.jur

  • Ejendomsmægler & valuar

  • Bankrådgiver

Særlige tillidshverv:

  • Nævnsmedlem, Gentofte Huslejenævn

  • Tilknyttet advokat, LLO Hovedstaden
  • Lægdommer / boligdommer ved Københavns Byret
  • Del af ekspertpanelet, der besvarer spørgsmål fra brevkassen hos Danske BOLIGadvokater

Line Rudbeck Hall


Advokatsekretær og bogholder (på barsel)

Direkte tlf.: +45 40 74 59 56
E-mail: lrh@boibyen.dk 

Line assisterer hovedsageligt i bolighandler og under forberedelse af retssager.

Endvidere varetager Line bogholderiet.

Line har fra tidligere ansættelser erfaring med såvel sekretærarbejde som butiksdrift.

Uddannelse:

  • Cand.ling.merc.

Eva Smith

Koordinator / bogholder

Direkte tlf.: +45 53 79 21 00
E-mail: es@boibyen.dk

Eva er vikar for Line Rudbeck Hall og varetager hendes arbejdsopgaver, mens hun er på barsel.

Eva har mangeårig erfaring fra advokatbranchen.

Ulrik Due Madsen

Juridisk assistent

Direkte tlf.: +45 31 21 52 81
E-mail: udm@boibyen.dk

Ulrik studerer jura på Københavns Universitet og arbejder ved siden af hos BOIBYEN.DK. Han assisterer advokat Henrik Palmkvist i retssager og fogedsager, ligesom han også selv møder i mindre sager.

Sofie Damkjær

Juridisk assistent

Direkte tlf.: +45 31 21 52 81
E-mail: sd@boibyen.dk

Sofie studerer jura på Københavns Universitet og arbejder ved siden af hos BOIBYEN.DK. Hun assisterer advokat Henrik Palmkvist i retssager og fogedsager og håndterer inkassosager.