Medarbejdere

Henrik Palmkvist

Advokat
Møderet for Landsret

Direkte tlf.: +45 22 51 35 04
E-mail: hp@boibyen.dk

Henrik er indehaver. Han har mange års erfaring inden for området ”fast ejendom” og arbejder med alle aspekter inden for dette felt. Hovedarbejdsområderne er dog lejeret og boligrådgivning. 

Herudover arbejder Henrik navnlig med byggeret, ejerlejligheds- og andelsboligret, ideelle anparter samt tinglysning.

Henrik hjælper også med etablering af testamente og ægtepagt.

Uddannelse:

  • Advokat (L)
  • Cand.jur
  • Ejendomsmægler & valuar
  • Bankrådgiver

Særlige tillidshverv:

  • Nævnsmedlem, Gentofte Huslejenævn
  • Tilknyttet advokat, LLO Hovedstaden
  • Lægdommer / boligdommer ved Københavns Byret
  • Del af ekspertpanelet, der besvarer spørgsmål fra brevkassen hos Danske BOLIGadvokater

Mette Illum Hauge

Advokat

Direkte tlf.: +45 53 79 2100
E-mail: mih@boibyen.dk


Mette er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2013 og har sidenhen arbejdet både som jurist og advokatfuldmægtig med forskellige retsområder, inden hun i 2020 opnåede advokatbeskikkelse. 

Hovedsageligt beskæftiger Mette sig med rådgivning og bistand til privatpersoner, navnlig i bolighandler og familie- og arvesager. Hun har stor erfaring med blandt andet udarbejdelse af testamenter, gældsbreve, bodelingsoverenskomster og ægtepagter. Derudover fører Mette retssager inden for ovenstående fagområder samt i sager om mangler ved fast ejendom og andelsboliger, herunder såkaldte overprissager.

Inden Mette blev advokat, har hun i flere år arbejdet med rådgivning inden for ophavsret, varemærkeret og markedsføringsret. 

 

Andreas Heide Petersen

Advokatfuldmægtig

Direkte tlf.: +45 28 12 53 97
E-mail: ahp@boibyen.dk

Andreas er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, og har siden juni 2019 været ansat som advokatfuldmægtig på kontoret.

Hovedsageligt beskæftiger Andreas sig med at føre retssager og fogedsager (umiddelbare fogedforretninger) inden for lejeretten og andelsboligretten, men også andre forhold vedrørende fast ejendom, eksempelvis mangelsager.

Derudover rådgiver og bistår Andreas i forbindelse med boligkøb, ligesom han også hjælper med etablering af testamente, samejeoverenskomst m.v.

Tidligere har Andreas arbejdet med inkasso og tvangsauktion over fast ejendom, hvorfor han også har stor erfaring med disse retsområder.

Line Rudbeck Hall

Advokatsekretær

Direkte tlf.: +45 40 74 59 56
E-mail: lrh@boibyen.dk 

Line assisterer hovedsageligt i bolighandler og under forberedelse af retssager.

Endvidere varetager line administrative opgaver af forskellig karakter.

Line har fra tidligere ansættelser erfaring med såvel sekretærarbejde som butiksdrift.

Uddannelse:

  • Cand.ling.merc.

Eva Smith

Koordinator / bogholder

Direkte tlf.: +45 53 79 21 00
E-mail: es@boibyen.dk

Eva er personlig sekretær for advokat Henrik Palmkvist og assisterer ham under forberedelsen af retssager. Endvidere håndterer hun ejendomsberigtigelser samt varetager kontorets bogholderi.

Eva har mangeårig erfaring fra advokatbranchen.

Jonathan Salomonsen

Juridisk assistent

Direkte tlf.: +45 31 21 52 81
E-mail: js@boibyen.dk

Jonathan studerer jura på Københavns Universitet og arbejder ved siden af hos BOIBYEN.DK.

Han assisterer kontorets advokater og advokatfuldmægtige i retssager og fogedsager, ligesom han også selv møder i mindre sager.