Medarbejdere

Henrik Palmkvist

Advokat
Møderet for Landsret

Direkte tlf.: +45 22 51 35 04
E-mail: hp@boibyen.dk

Henrik er indehaver. Han har mange års erfaring inden for området ”fast ejendom” og arbejder med alle aspekter inden for dette felt. Hovedarbejdsområderne er dog lejeret og boligrådgivning. 

Herudover arbejder Henrik navnlig med byggeret, ejerlejligheds- og andelsboligret, ideelle anparter samt tinglysning.

Henrik hjælper også med etablering af testamente og ægtepagt.

Uddannelse:

  • Advokat (L)
  • Cand.jur
  • Ejendomsmægler & valuar
  • Bankrådgiver

Særlige tillidshverv:

  • Nævnsmedlem, Gentofte Huslejenævn
  • Tilknyttet advokat, LLO Hovedstaden
  • Lægdommer / boligdommer ved Københavns Byret
  • Del af ekspertpanelet, der besvarer spørgsmål fra brevkassen hos Danske BOLIGadvokater

Ulrik Due Madsen

Advokatfuldmægtig

Direkte tlf.: +45 44 12 87 76
E-mail: udm@boibyen.dk


Ulrik er cand.jur fra Københavns Universitet. Han har været ansat i firmaet i årene 2017-2019, men har været væk ét års tid, hvor han har prøvet kræfter dels på et andet advokatkontor, dels i en kommune.

Hovedsageligt beskæftiger Ulrik sig med at føre retssager og fogedsager (umiddelbare fogedforretninger) inden for lejeretten og andelsboligretten samt retssager om mangler ved fast ejendom og andelsboliger.
Derudover rådgiver og bistår Ulrik både købere og sælgere under boligkøb, ligesom han også hjælper med etablering af testamente, ægtepagt og samejeoverenskomst m.v.

Qua sin erfaring her på kontoret har Ulrik stor erfaring med retssagsførelse. Han startede sine jurastudier i en sen alder, og derfor har han allerede stor erhvervserfaring, hvilket kommer ham til gode i sin nuværende stilling.
 

 

Andreas Heide Petersen

Advokatfuldmægtig

Direkte tlf.: +45 28 12 53 97
E-mail: ahp@boibyen.dk

Andreas er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, og har siden juni 2019 været ansat som advokatfuldmægtig på kontoret.

Hovedsageligt beskæftiger Andreas sig med at føre retssager og fogedsager (umiddelbare fogedforretninger) inden for lejeretten og andelsboligretten, men også andre forhold vedrørende fast ejendom, eksempelvis mangelsager.

Derudover rådgiver og bistår Andreas i forbindelse med boligkøb, ligesom han også hjælper med etablering af testamente, samejeoverenskomst m.v.

Tidligere har Andreas arbejdet med inkasso og tvangsauktion over fast ejendom, hvorfor han også har stor erfaring med disse retsområder.

Line Rudbeck Hall

Advokatsekretær

Direkte tlf.: +45 40 74 59 56
E-mail: lrh@boibyen.dk 

Line assisterer hovedsageligt i bolighandler og under forberedelse af retssager.

Endvidere varetager line administrative opgaver af forskellig karakter.

Line har fra tidligere ansættelser erfaring med såvel sekretærarbejde som butiksdrift.

Uddannelse:

  • Cand.ling.merc.

Eva Smith

Koordinator / bogholder

Direkte tlf.: +45 53 79 21 00
E-mail: es@boibyen.dk

Eva er personlig sekretær for advokat Henrik Palmkvist og assisterer ham under forberedelsen af retssager. Endvidere håndterer hun ejendomsberigtigelser samt varetager kontorets bogholderi.

Eva har mangeårig erfaring fra advokatbranchen.

Jonathan Salomonsen

Juridisk assistent

Direkte tlf.: +45 31 21 52 81
E-mail: js@boibyen.dk

Jonathan studerer jura på Københavns Universitet og arbejder ved siden af hos BOIBYEN.DK.

Han assisterer kontorets advokater og advokatfuldmægtige i retssager og fogedsager, ligesom han også selv møder i mindre sager.