Om os 

Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS er et anpartsselskab, der er specialiseret i fast ejendom.

Vi beskæftiger os med alt lige fra rådgivning af private vedrørende køb og salg af fast ejendom, bistand til lejere af bolig- og erhvervslejemål i forbindelse med uoverensstemmelser med udlejer, rådgivning til andelshavere og ejerlejlighedsejere til alle typer retssager om forhold relateret til fast ejendom og lejeaftaler.

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti hos CNA Insurance efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS er certificeret af Danske BOLIGadvokater.
Læs mere om denne certificering her.

Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS og/eller utilfredshed med en af firmaets advokaters adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. I øvrigt henvises til punkt 9 i firmaets forretningsbetingelser, der ligeledes findes her på hjemmesiden.

Se også vores reklamespot, der vises i Park Bio på Østerbro. Spottet kan afspilles nedenfor.